tài xỉu online:Chính phủ đề xuất dành 12.500 tỷ đồng tăng lương cơ sở

tài xỉu online(www.vng.app):tài xỉu online(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。tài xỉu online(www.vng.app)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,tài xỉu online(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

,

Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc đã đọc tờ trình của tới Quốc hội về tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước, dự toán, phân bổ ngân sách năm 2023 và kế hoạch giai đoạn 2023-2025.

Theo đó, thu ngân sách dự kiến cả năm là 1,6 triệu tỷ đồng. Trong đó, thu thuế nội địa chiếm 82%, khoảng 1,3 triệu tỷ đồng; thu dầu thô đạt 42.000 tỷ đồng; thu cân đối xuất nhập khẩu đạt 239.000 tỷ đồng và thu viện trợ đạt 5.500 tỷ đồng.

Ngân sách dự toán chi hơn 2 triệu tỷ đồng, tăng 291.600 tỷ đồng so với dự toán 2022. Riêng chi phí cho đầu tư phát triển lên tới 726.700 tỷ đồng; trả nợ lãi, viện trợ và dự trữ quốc gia 106.800 tỷ đồng.

Chính phủ thực hiện theo nguyên tắc bố trí kinh phí tăng lương cơ sở, tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối tượng do NSNN, trợ cấp ưu đãi người có công, điều chỉnh phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở; điều chỉnh chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025.

Bên cạnh đó, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo phê duyệt; các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội. Bố trí hợp lý dự phòng, dự trữ quốc gia theo quy định để bảo đảm xử lý kịp thời các nhiệm vụ cấp bách phát sinh.

Theo đó, ngoài khoản chi thường xuyên là 1,1 triệu tỷ đồng, chiếm 56,5% để đảm bảo hoạt động bộ máy Nhà nước, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, dự toán chi cải cách tiền lương, lương hưu và điều chỉnh một số chế độ trợ cấp, phụ cấp, các chính sách an sinh xã hội gắn với lương cơ sở là 12.500 tỷ đồng; chi bổ sung dự trữ tài chính, dự phòng ngân sách là 58.000 tỷ đồng.

Dự toán bội chi NSNN năm 2023 là 455.500 tỷ đồng, tăng 82.600 tỷ đồng. Đến cuối năm 2023, nợ công khoảng 44-45% GDP, nợ chính phủ khoảng 41-42% GDP, nợ nước ngoài khoảng 41-42% GDP, thấp hơn mức trần và ngưỡng cảnh báo được Quốc hội cho phép.

Chính phủ đề xuất Quốc hội chưa thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2023 nhưng tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng (khoảng 20,8%) từ ngày 1/7/2023; tăng chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối tượng do ngân sách đảm bảo khoảng 12,5%.

Ngoài ra, hỗ trợ thêm đối với đối tượng nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp; tăng chi trợ cấp ưu đãi người có công và tăng chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở khoảng 20,8%. Cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở cũng được điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề từ ngày 1/7/2023.

Chính phủ đề nghị các bộ ngành và địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách tiền lương. Giai đoạn 2023-2025, cho phép tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính tăng thu ngân sách địa phương so với dự toán để dành nguồn cải cách tiền lương.

Cơ quan, đơn vị đang thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù sẽ tiếp tục thực hiện theo quy định cũ cho tới khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương. Năm 2023 giữ nguyên mức lương hiện hưởng như năm 2022 là 1,49 triệu đồng/tháng.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Phú Cường cho biết cơ quan nhất trí lùi thời gian cải cách tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang như nghị quyết 27/2018, đồng ý việc tăng lương với phương án Chính phủ trình.

添加回复:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。